Prijzen

Opvragen registraties
Het raadplegen van de chippen-caribbean.com database is te allen tijde gratis. Vul op de homepage het chipnummer in, klik op zoeken en indien een registratie wordt gevonden zal deze worden getoond.

Registreren van dieren door eigenaren
Het registreren van dieren door particulieren huisdiereigenaren is altijd gratis tot aan een maximum van 10 dieren per huishouden. Indien een huishouden meer dan 10 dieren heeft kan men zich registreren als organisatie. De kosten bedragen dan 80,- USD per jaar voor een onbeperkt aantal registraties.

Registreren van dieren door dierenartspraktijken
Dierenartspraktijken kunnen onbeperkt chips registreren en uitlezen voor 80,- USD per jaar. Indien de dierenartspraktijk 0318bv aanmerkt als leverancier van transponders zal een korting worden verstrekt op de abonnementsprijs.

Registreren van dieren door stichtingen en andere organisaties
Stichtingen en andere organisaties kunnen onbeperkt chips registreren en uitlezen voor 80,- USD per jaar.